Polecane

Kategorie

Popraw bezpieczeństwo - to proste

Przepisy BHP powinny być zawsze respektowane i brane pod uwagę zarówno przez pracodawcę oraz pracowników. Swoim zakresem odnoszą się do wielu dziedzin i zawodów, co sprawia, że mają szeroką tematykę. Wprowadzane tam regulacje i wymagania determinują zasady zachowania i postępowania w miejscu zatrudnienia i często wskazują najbardziej prawdopodobne i mniej możliwe scenariusze, które mogą zaistnieć. Wszystko to ma za zadanie wpłynąć pozytywnie na kwestie bezpieczeństwa w miejscu pracy. Obok zasad zachowanie przepisy BHP odnoszą się również do zasad wyposażenia pracownika w sprzęt, odzież a zakładu w dokumentacje lub odpowiednie tablice i oznaczenia informacyjne lub ostrzegawcze. W efekcie powstał obowiązujący pracodawców i pracowników zbiór zasad, których należy przestrzegać.